Kontakt

Kontakt

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tadeusz Janicki, prof. UAM
wyki@amu.edu.pl

Sekretarz redakcji:

Dr hab. Lucyna Błażejczyk-Majka, prof. UAM
majkal@amu.edu.pl

Członek redakcji:

Dr Przemysław Pluciński
plucin@amu.edu.pl

Adres redakcji:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historii,
Ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7,
61-614 Poznań.

Redaktorzy tematyczni:
Historia gospodarcza
prof. dr hab. Tadeusz Janicki, prof. UAM

Ekonomia i statystyka
dr hab. Lucyna Błażejczyk-Majka, prof. UAM

Socjologia i nauki społeczne
dr Przemysław Pluciński

Kontakt:
zhg@amu.edu.pl
sho@amu.edu.pl
wyki@amu.edu.pl
majkal@amu.edu.pl