Proces redakcyjny

Proces redakcyjny

 1. Zgłaszanie tekstu przez Autora (tekst i oświadczenia dotyczące zgody na zasady etyki i związane z systemem open akces)
 2. Decyzja Redakcji o zgodności lub niezgodności z profilem czasopisma.
 3. Usunięcie danych identyfikujących Autora z tekstu.
 4. Przekazanie tekstu do oceny dwóch niezależnych Recenzentów.
 5. Przekazanie Redakcji przygotowanych opinii.
 6. Przekazanie ocen Recenzentów Autorowi tekstu.
 7. Odpowiedź Autora na opinie Recenzentów.
 8. Ostateczna decyzja Redaktora o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do publikacji.
 9. Redakcja techniczna i językowa.
 10. Zatwierdzenie lub odrzucenie przez Autora tekstu po redakcji technicznej i językowej.
 11. Publikacja na platformie Sciendo
 12. Publikacja książkowa.