Rada naukowa i Recenzenci

Rada Naukowa

Członkowie Rady Naukowej Studia Historiae Oeconomicae:
prof. dr hab. Krzysztof Broński (Cracow University of Economics, Poland)
prof. dr hab. Jędrzej Chumiński (Wroclaw University of Economics and Business, Poland)
prof. dr. Roman Holec (Comenius University in Bratislava, Slovakia)
prof. UWr dr hab. Tomasz Głowiński (University of Wrocław, Poland)
prof. dr hab. Paweł Grata (University of Rzeszów, Poland)
prof. dr hab. Janusz Kaliński (Warsaw School of Economics, Poland)
prof. dr hab. Stefan Kowal (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
prof. dr hab. Cecylia Leszczyńska (University of Warsaw, Poland)
prof. dr Jin Matsuka (Otaru University of Commerce, Japan)
prof. dr Sabine Menu (EM Strasbourg Business School, France)
dr Uwe Müller (Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe, Germany)
prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa (Poznań University of Economics and Business, Poland)
dr Nigel Swain (School of Histories, Languages & Cultures, University of Liverpool, United Kingdom)
prof. dr hab. Witold Szulc (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
prof. dr Volker Zimmermann (Collegium Carolinum, Germany)

Recenzenci:

prof. dr hab. Kazimierz Badziak (Łódź)
prof. dr hab. Konrad Białecki (Poznań),
prof. dr hab. Anna Weronika Brzezińska (Poznań)
prof. dr hab. Zbyszko Górczak (Poznań)
prof. dr hab. Paweł Grata (Rzeszów)
prof. dr hab. Stanisław Jankowiak (Poznań)
prof. dr hab. Dariusz Jarosz (Warszawa),
prof. dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz (Poznań),
prof. dr hab. Sławomir Kamosiński (Bydgoszcz)
prof. dr hab. Tomasz Kargol (Kraków),
prof. dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (Poznań),
prof. dr hab. Elżbieta Kościk (Wrocław)
prof. dr hab. Beata Lorens (Rzeszów),
dr Torsten Lorenz (Berlin)
prof. dr hab. Roman Macyra (Poznań)
prof. dr hab. Rafał Matera (Łódź)
prof. dr hab. Marek Mikołajczyk (Poznań),
prof. dr hab Jan Miłosz (Poznań),
prof. dr hab. Wojciech Morawski (Warszawa) prof. dr hab. Anita Napierała (Poznań),
prof. UAM dr hab. Piotr Okulewicz (Poznań),
dr Przemysław Pluciński (Poznań),
prof. dr hab. Izabela Skórzyńska (Poznań),
prof. dr hab. Maria Solarska (Poznań),
prof. dr hab. Andrzej Wypustek (Wrocław).