Redakcja

Rada Redakcyjna:

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tadeusz Janicki
wyki@amu.edu.pl

Sekretarz redakcji:
prof. dr hab. Lucyna Błażejczyk-Majka
majkal@amu.edu.pl

Członkowie redakcji:
prof. dr hab. Ewa Domańska
ewa.domanska@amu.edu.pl

dr Przemysław Pluciński
plucin@amu.edu.pl

Adres redakcji:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Wydział Historii,
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7,
61-614 Poznań.

Redaktorzy tematyczni:
Historia gospodarcza
prof. dr hab. Tadeusz Janicki, prof. UAM

Ekonomia i statystyka
dr hab. Lucyna Błażejczyk-Majka, prof. UAM

Socjologia i nauki społeczne
dr Przemysław Pluciński

Metodologia historii  i teoria nauk humanistycznych i społecznych
prof. dr hab. Ewa Domańska

Kontakt:
majkal@amu.edu.pl
zhg@amu.edu.pl
sho@amu.edu.pl
wyki@amu.edu.pl