Zasady edytorskie

Zasady redakcyjne, edytorskie i wydawnicze

Redakcja SHO przyjmuje do publikacji na łamach czasopisma oryginalne, nigdzie wcześniej nie publikowane, artykuły problemowe i przeglądowe dotyczące historii gospodarczej i społecznej, zgodne z tematyką określoną każdorazowo w Call for Papers. Czasopismo otwarte jest zarówno na teksty o charakterze źródłowym jak i teoretycznym. Zgodnie z misją SHO, polegającą na propagowaniu w świecie osiągnięć naukowych polskich historyków gospodarczych i społecznych, ich teksty stanowią zasadniczą część każdego tomu. Obok nich publikowane są również artykuły nadesłane z innych krajów.

SHO są rocznikiem publikowanym we współpracy z wydawnictwem Sciendo De Gruyter. Redakcja przyjmuje teksty w j. polskim i j. angielskim. Artykuły publikowane są w j. angielskim.Czasopismo ukazuje się w wersji drukowanej i elektronicznej.

Wszystkie artykuły SHO są publikowane zgodnie z klauzulą Open Access:  przechodzą pełen proces recenzji naukowej, są bezpłatnie udostępniane na platformie Sciendo, można je bezpłatnie pobrać z platformy Sciendo i mogą być wykorzystywane zgodnie z wybraną przez autora licencją użytkownika Creative Commons.

 

Redakcja prosi o przesyłanie artykułów do SHOpocztą elektroniczną, na adres Tadeusz Janicki, wyki@amu.edu.pl lub Lucyna Błażejczyk-Majka, majkal@amu.edu.pl. Teksty powinny mieć objętość ok. 1 arkusza wydawniczego z przypisami oraz grafikami (40 tys. znaków +/- 15%) oraz być przesłane w formie elektronicznej (zalecany MS Word). Jeśli artykuł zawiera standardowe wykresy, to powinny być one również przekazane w arkuszu kalkulacyjnym wraz ze źródłem danych (zalecany MS Excel). Grafiki wygenerowane w innych programach, powinny zostać zapisane i przesłane w formie oddzielnych, otwartych (edytowalnych) plików.

 

Na pierwszej stronie artykułu powinny znaleźć się następujące informacje:

  1. Nazwisko i afiliacja autora,
  2. Identyfikator ORCID,
  3. Email,
  4. Abstrakt (zapowiedź artykułu do 1000 znaków),
  5. Słowa lub frazy kluczowe.

Dalsze szczegółowe zasady edytorskie znajdują się w zakładce: Pliki do pobrania – plik Szablon artykułu. Prosimy o ich stosowanie w nadsyłanych tekstach.

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z normami etycznymi

Składając tekst w redakcji SHO autor/ka zobowiązany jest do przesłania na adres Redaktora lub Sekretarza SHO maila o poniższej treści:

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami etyki stosowanymi przez redakcję czasopisma Studia HistoriaeOeconomicae i zgodnie z nimi przygotowałem tekst pt. …, którego jestem autorem.

 

Klauzula Open Access

Wszystkie artykuły SHO są publikowane zgodnie z klauzulą Open Access:

– przechodzą pełen proces recenzji naukowej,

– są natychmiast bezpłatnie udostępniane na platformie Sciendo,

– można je bezpłatnie pobrać z platformy Sciendo,

– mogą być wykorzystywane zgodnie z wybraną przez autora/ka licencją użytkownika Creative Commons, godnie z zasadami określonymi na stronie Creative Commons Polska

 

Po zakończeniu prac redakcyjnych a przed skierowaniem tekstu do druku autor jest zobowiązany do wypełnienia, podpisania i przesłania na adres Redaktora lub Sekretarza SHO

Oświadczenia OPEN ACCESS LICENSE, którego formularz zamieszczony jest w zakładce Pliki do pobraniaSHO -Open Access License